usługi brukarskie Toruń

Wykwity często pojawiają się na nowo położonej kostce brukowej, nie jest to jednak wada produkcyjna lecz zjawisko naturalne charakterystyczne dla materiałów porowatych znajdujących się w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych.

Proces powstawania wykwitów polega na transporcie rozpuszczalnych w wodzie soli na powierzchnię surowca porowatego dochodzi do odparowania i krystalizacji.Dla bardziej dociekliwych i zainteresowanych zjawiskiem wykwitów odsyłam do CZASOPISMA TECHNICZNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. W efekcie końcowym na powierzchni kostki pojawiają się białe mało estetyczne plamy.

W walce z wykwitami pomagają dostępne w sprzedaży preparaty chemiczne niwelujące przebarwienia. Jednak by całkowicie pozbyć się wykwitów potrzeba około trzech lat. Gdyż jest to proces naturalny zanikają one samoczynnie na skutek działania miękkiej wody deszczowej, a także w wyniku ścierania użytkowanej nawierzchni poprzez znajdujący się na powierzchni piasek i kurz i odbywa się na niej ruch pieszy lub uliczny.

Wykwity jako zjawisko naturalne dla właściwości betonu nie zalicza się do czynników obniżających jakości i trwałości elementów brukowych.